Αντιστασιακός

 Έφυγε ένας σεμνός Αντιστασιακός

Έφυγε ένας σεμνός Αντιστασιακός

Ο Μανόλης Ξωμεριτάκης ξεχώριζε για το ήθος του