Απαγόρευση Διακίνησης

ΕΟΦ: Απαγόρευση αντισηπτικών τζελ χεριών

ΕΟΦ: Απαγόρευση αντισηπτικών τζελ χεριών

Τα δύο προϊόντα δεν είναι εγκεκριμένα από τον ΕΟΦ