Αποκατάσταση Δημοκρατίας

Μια ανθρώπινη αλυσίδα «σκλάβων» στο Ηράκλειο

Μια ανθρώπινη αλυσίδα «σκλάβων» στο Ηράκλειο

Με αφορμή την αποκατάσταση της Δημοκρατίας στην Ελλάδα