Αποκωδικοποίηση

Αυτοματοποίηση διαδικασιών με Electronic Data Interchange

Αυτοματοποίηση διαδικασιών με Electronic Data Interchange

Το EDI και η κοινή χρήση του από τις επιχειρήσεις. Μια σύντομη αναφορά από την Infosector για τα εντυπωσιακά αποτελέσματα χρήσης του, τον εκμηδενισμό πιθανότητας λάθους και την ταχύτητα μεταφοράς της πληροφορίας