Απολαβές

Κατώτατος μισθός: Ποια η θέση της Ελλάδας σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη

Κατώτατος μισθός: Ποια η θέση της Ελλάδας σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Κύπρος είναι πάνω από την Ελλάδα με τον κατώτατο μισθό να είναι στα χίλια ευρώ

/ΡΟΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ