Απώλεια Ζωής

Ψηφιακή διακυβέρνηση: Απλούστευση διαδικασίας για την απώλεια ζωής

Ψηφιακή διακυβέρνηση: Απλούστευση διαδικασίας για την απώλεια ζωής

Τί είπε ο Κυριάκος Πιερρακάκης