Αραβική Θάλασσα

Φωτιά σε φορτηγό πλοίο υπό ελληνική σημαία

Φωτιά σε φορτηγό πλοίο υπό ελληνική σημαία

Στην Αραβική Θάλασσα