Αρχαία Νομίσματα

Πιάστηκε με εκατοντάδες αρχαία νομίσματα

Πιάστηκε με εκατοντάδες αρχαία νομίσματα

Τα κατασχεθέντα αντικείμενα θα παραδοθούν για φύλαξη και τελική εκτίμηση στο Νομισματικό Μουσείο Αθηνών.