Αρχαιολογικός Χώρος

Η Κολυμβήθρα του Σιλωάμ ανοίγει για το κοινό μετά από περισσότερα από 2.000 χρόνια

Η Κολυμβήθρα του Σιλωάμ ανοίγει για το κοινό μετά από περισσότερα από 2.000 χρόνια

Η βιβλική Κολυμβήθρα του Σιλωάμ στο Ισραήλ θα ανασκαφεί και θα δοθεί στο κοινό

/ΡΟΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ