Αρχηγοί κομμάτων

Συναντήσεις με τους αρχηγούς των πολιτικών κομμάτων είχε η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων

Συναντήσεις με τους αρχηγούς των πολιτικών κομμάτων είχε η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων

Αναγνωρίστηκε η σημασία που έχει η αποκατάσταση της δημοκρατίας στο εσωτερικό της Ένωσης