Ασυνέπεια

Πρόστιμα για τους ασυνεπείς επιφυλάσσει το Κτηματολόγιο

Πρόστιμα για τους ασυνεπείς επιφυλάσσει το Κτηματολόγιο

Θα “βρέξει” πρόστιμα τον Ιούλιο