Αθερινόλακκος

Άμεσα σε λειτουργία τα ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη 58 MW στην Κρήτη

Άμεσα σε λειτουργία τα ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη 58 MW στην Κρήτη

Σε επιφυλακή για την επάρκεια παρά την απουσία τουρισμού