Βαγγελιώ

Το peak του γάμου της Βαγγελιώς

Το peak του γάμου της Βαγγελιώς

Ο βίος ανθόσπαρτος που της ευχήθηκαν κάποτε έχει γίνει τώρα βίος αβίωτος. Και δε διακρίνει ακόμα καμία αχτίδα φωτός. Κοινή γάρ η τύχη και το μέλλον αόρατο