Βαρήκοοι

Εκπαιδευτική τηλεόραση για κωφούς-βαρήκοους μαθητές

Εκπαιδευτική τηλεόραση για κωφούς-βαρήκοους μαθητές

Η αρχή έγινε με το μάθημα της Γλώσσας Β' Δημοτικού και Μαθηματικών Δ' Δημοτικού.