Βασιλιάς Γεώργιος Ά

Όταν ο βασιλιάς Γεώργιος Α’ έπεσε νεκρός

Όταν ο βασιλιάς Γεώργιος Α’ έπεσε νεκρός

H δολοφονία του βασιλιά Γεωργίου Α’ στις 5 Μαρτίου 1913!