Βάσκοι

Στα δύο η «Κρήτη» της Ισπανίας

Στα δύο η «Κρήτη» της Ισπανίας

Η ιστορική στιγμή για το ποδόσφαιρο της Ισπανίας, η ομοιότητα των Βάσκων με τους Κρητικούς και μια ''μάχη'' που επαναλαμβάνεται μετά από 93 χρόνια