Βελεστίνο

Η Γιάννα Αγγελοπούλου στο Βελεστίνο του Ρήγα και τη Λαμία του Αθ. Διάκου

Η Γιάννα Αγγελοπούλου στο Βελεστίνο του Ρήγα και τη Λαμία του Αθ. Διάκου

Τί δήλωσε η πρόεδρος της Επιτροπής 2021