Βελτιώσεις

ΕΒΕΠ: Βελτίωση του GDPR για καλύτερη εφαρμογή και διαφάνεια

ΕΒΕΠ: Βελτίωση του GDPR για καλύτερη εφαρμογή και διαφάνεια

Επισημαίνονται μερικοί τομείς για μελλοντική βελτίωση, αφού από την αρχή ο κανονισμός ήταν εξαιρετικά περίπλοκος και πολύ δύσκολο να κατανοηθεί, ακόμη και από ειδικούς.