Βιβλίο Προσφορών

Άνοιξε το βιβλίο προσφορών για την επανέκδοση του 15ετούς ομολόγου

Άνοιξε το βιβλίο προσφορών για την επανέκδοση του 15ετούς ομολόγου

Το αρχικό επιτόκιο τοποθετήθηκε στο 1,28%

/ΡΟΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ