Βιοδιασπώμενα ποτήρια

 Βιοδιασπώμενα ποτήρια σε όλα τα καταστήματα της ΔΕΠΑΝΑΛ

Βιοδιασπώμενα ποτήρια σε όλα τα καταστήματα της ΔΕΠΑΝΑΛ

Πρόκειται για μια κίνηση που εντάσσεται στην ευρύτερη πολιτική Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης που υλοποιεί η ΔΕΠΑΝΑΛ