Βιολογικό Υλικό

Έρευνα ΑΠΘ: Aνίχνευση κορωνοϊού μέσα από το δίκτυο αποχέτευσης της ΕΥΑΘ

Έρευνα ΑΠΘ: Aνίχνευση κορωνοϊού μέσα από το δίκτυο αποχέτευσης της ΕΥΑΘ

Η ανίχνευση του κορωοϊού μέσα από το δίκτυο αποχέτευσης της ΕΥΑΘ, αποτελεί επιστημονικό προϊόν της συνεργασίας έξι διαφορετικών τμημάτων του πανεπιστημίου, γεγονός που αποτελεί παγκόσμια καινοτομία.