Βιολόγοι

Τα εργαστήρια Μοριακής Βιολογίας στην πρώτη γραμμή για την αντιμετώπιση της πανδημίας COVID-19

Τα εργαστήρια Μοριακής Βιολογίας στην πρώτη γραμμή για την αντιμετώπιση της πανδημίας COVID-19

Ανοικτή επιστολή της ΠΕΒ για τις Εργαστηριακές Απαιτήσεις για την αντιμετώπιση της Πανδημίας Covid-19