Βιομηχανική Ιδιοκτησία

Μειώνεται το Τέλος Έκθεσης Έρευνας από τον Οργανισμό Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας

Μειώνεται το Τέλος Έκθεσης Έρευνας από τον Οργανισμό Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας

Με στόχο να αυξηθεί ο αριθμός υποβολής αιτήσεων για διπλώματα ευρεσιτεχνίας