Βιώσιμη Τραπεζική

Ημερίδα με θέμα «Βιώσιμη Τραπεζική: Χρηματοδοτώντας το αύριο»

Ημερίδα με θέμα «Βιώσιμη Τραπεζική: Χρηματοδοτώντας το αύριο»

Οι προϋποθέσεις, οι συντονισμένες πολιτικές, η χρηματοδότηση και οι επενδύσεις που απαιτούνται ώστε να προχωρήσει ταχύτατα ο διαρθρωτικός μετασχηματισμός των οικονομιών σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο, με στόχο τη μετάβαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην εποχή της βιώσιμης ανάπτυξης ήταν τα βασικά θέματ[...]