Βωλόσυρος

Ο Βωλόσυρος, η Βασίλισσα Ελισάβετ και η αιμοδοσία

Ο Βωλόσυρος, η Βασίλισσα Ελισάβετ και η αιμοδοσία

Στόχος η επάρκεια αίματος, στη διάρκεια της πανδημίας