Βομβίδα

Βομβίδα του Β' παγκοσμίου στο Τρίλοφο

Βομβίδα του Β' παγκοσμίου στο Τρίλοφο

Βάσει των υπολογισμών πιθανολογείται ότι η βομβίδα βρίσκεται εκεί από τον 2ο Παγκόσμιο Πόλεμο η τον Εμφύλιο που ακολούθησε.