Βραβεία Αριστείας

Απονεμήθηκε το βραβείο Αριστείας από τον Ιατρικό Σύλλογο Ηρακλείου

Απονεμήθηκε το βραβείο Αριστείας από τον Ιατρικό Σύλλογο Ηρακλείου

Παρά την ματαίωση της τελετής ορκωμοσίας των αποφοίτων