Βραχείες Λίστες

Οι βραχείες λίστες Κρατικών Βραβείων Παιδικού Βιβλίου

Οι βραχείες λίστες Κρατικών Βραβείων Παιδικού Βιβλίου

Έκπληξη αποτέλεσε η παρουσία της ποίησης στο παιδικό βιβλίο όπως και η έκδοση του πρώτου εικονογραφημένου βιβλίου, χωρίς λόγια