Βρασνά

Βρασνά: Οι πρώτοι που εκδίωξαν πρόσφυγες και μετανάστες

Βρασνά: Οι πρώτοι που εκδίωξαν πρόσφυγες και μετανάστες

Από τους 1.000 που φιλοξενούνταν πριν τρία χρόνια, έχουν απομείνει 200. Και αυτοί αναμένεται να απομακρυνθούν τον Απρίλιο