Δάκρυ

Το άγνωστο ανθρώπινο δάκρυ του βασιλιά Γεωργίου Β’ το 1941

Το άγνωστο ανθρώπινο δάκρυ του βασιλιά Γεωργίου Β’ το 1941

Τι συνέβη με τη φυγάδευση από την Κρήτη- Αδημοσίευτο φωτογραφικό και οπτικοακουστικό υλικό από ξένα εθνικά αρχεία