Δείκτης Περιβαλλοντικής Απόδοσης 2020

Περιβάλλον: Ποιες οι επιδόσεις της Ελλάδας στην προστασία του

Περιβάλλον: Ποιες οι επιδόσεις της Ελλάδας στην προστασία του

Η χώρα μας καταλαμβάνει την 25η θέση στον παγκόσμιο «Δείκτη Περιβαλλοντικής Απόδοσης 2020»