Δευτεροβάθμια Περίθαλψη

Απορρίφθηκε η πρόταση ψηφίσματος της «Λαϊκής Συσπείρωσης Κρήτης» για τη δευτεροβάθμια περίθαλψη

Απορρίφθηκε η πρόταση ψηφίσματος της «Λαϊκής Συσπείρωσης Κρήτης» για τη δευτεροβάθμια περίθαλψη

Η πρόταση απορρίφθηκε από την πλειοψηφία του Περιφερειακού Συμβουλίου

/ΡΟΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ