Διάκριση

Διεθνής αναγνώριση για το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του ΕΛΜΕΠΑ

Διεθνής αναγνώριση για το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του ΕΛΜΕΠΑ

Μέσω του ερευνητικού προγράμματος “Mastering Energy Supply focusing on Isolated Areas – MESfIA”.

/ΡΟΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ