Διαμεταφορική εταιρεία

Intertrans Α.Ε. - Ξέρουν το δρόμο

Intertrans Α.Ε. - Ξέρουν το δρόμο

Με έδρα στον Πειραιά και παραρτήματα στα κομβικά εμπορικά κέντρα της Ελλάδας, τη Θεσσαλονίκη και το Ηράκλειο της Κρήτης η Intertrans Α.Ε. ανταποκρίνεται άμεσα σε κάθε ανάγκη.