Διαστημικό Ταξίδι

Το 2022 χρονιά των διαστημικών ταξιδιών και των έξυπνων ρολογιών

Το 2022 χρονιά των διαστημικών ταξιδιών και των έξυπνων ρολογιών

Θεαματικά βήματα αναμένονται και στον τομέα του «μετα-σύμπαντος»