Διάττοντες Αστέρες

Περσείδες: Η πιο εντυπωσιακή βροχή διαττόντων αστέρων του καλοκαιριού

Περσείδες: Η πιο εντυπωσιακή βροχή διαττόντων αστέρων του καλοκαιριού

Κορυφώνεται το φαινόμενο - Ορατό και στην Ελλάδα