Διεθνής Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης

Aναβάλλεται η Διεθνής Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης

Aναβάλλεται η Διεθνής Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης

Ορίστηκαν νέες ημερομηνίες από τις 29 Οκτωβρίου ως την 1η Νοεμβρίου. Αλλάζει και το Δ.Σ. του Ελληνικού Ιδρύματος Πολιτισμού