Διώρυγα Σουέζ

Ο κορωνοϊός έπληξε και τη Διώρυγα του Σουέζ

Ο κορωνοϊός έπληξε και τη Διώρυγα του Σουέζ

Αναβάλεται Διεθνές Οικονομικό Φόρουμ