Δράσεις Πολιτισμού

ΥΠΠΟΑ: 1.350.000 ευρώ για δράσεις Πολιτισμού στις Περιφέρειες

ΥΠΠΟΑ: 1.350.000 ευρώ για δράσεις Πολιτισμού στις Περιφέρειες

Θα διατεθούν για συναυλιακές εκδηλώσεις εντός του θέρους 2020.