Δράση

Πρώτη συνάντηση της Επιστημονικής Επιτροπής, ''Study in Crete''

Πρώτη συνάντηση της Επιστημονικής Επιτροπής, ''Study in Crete''

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε την Δευτέρα και αποφασίστηκε η σύνταξη Τεχνικού Δελτίου της δράσης, που θα υποβληθεί για χρηματοδότηση στην Περιφέρεια Κρήτης

/ΡΟΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ