Δρόμοι

Σημαντικά έργα συντήρησης δρόμων, υπέγραψε ο Περιφερειάρχης

Σημαντικά έργα συντήρησης δρόμων, υπέγραψε ο Περιφερειάρχης

Τα δύο έργα είναι συνολικού προϋπολογισμού 2.000.000 ευρώ και αφορούν αποκαταστάσεις ζημιών από θεομηνίες και βελτίωση της οδικής ασφάλειας. 

/ΡΟΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ