Εγγραφή

Αναστέλλεται η εγγραφή των δικηγόρων στο ΓΕΜΗ

Αναστέλλεται η εγγραφή των δικηγόρων στο ΓΕΜΗ

Σε διευκρινίσεις σχετικά με την εγγραφή των δικηγόρων στο Γ.Ε.ΜΗ. προχωρά το υπουργείο Ανάπτυξης όπου ανακοινώνει την αναστολή της έναρξης της διαδικασίας μέχρι και την 01.01.2022

/ΡΟΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ