Ειδικό Τέλος

Επιμερισμός Ειδικού Τέλους από Α.Π.Ε., σε οικιακούς καταναλωτές κατοίκους του Δήμου Πλατανιά

Επιμερισμός Ειδικού Τέλους από Α.Π.Ε., σε οικιακούς καταναλωτές κατοίκους του Δήμου Πλατανιά

Η πίστωση των λογαριασμών των οικιακών καταναλωτών θα πραγματοποιηθεί μετά την υπογραφή από τον αρμόδιο Υπουργό των ανάλογων πρακτικών και τις διοικητικές ενέργειες των παρόχων ηλεκτρικού ρεύματος

/ΡΟΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ