Έκθεση Αξιολόγησης

11η Έκθεση αξιολόγησης για την Ελλάδα: Ταχύτερα από ό,τι αναμενόταν ανακάμπτει η οικονομία

11η Έκθεση αξιολόγησης για την Ελλάδα: Ταχύτερα από ό,τι αναμενόταν ανακάμπτει η οικονομία

«Αγκάθια» παραμένουν οι ληξιπρόθεσμες οφειλές του Δημοσίου , οι κρατικές εγγυήσεις για τα μέτρα στήριξης και οι εκκρεμείς δικαστικές αποφάσεις για τα αναδρομικά των συνταξιούχων