Ένας χρόνος

Μισός μισθός, μισό 24ωρο, μισό πρόσωπο...μισή και η ζωή μας;

Μισός μισθός, μισό 24ωρο, μισό πρόσωπο...μισή και η ζωή μας;

Ένας χρόνος σε πόλεμο με τον χειρότερο και πιο ύπουλο εχθρό