Ένταξη

Συνάντηση εργασίας για την κοινωνική ένταξη μεταναστών στο Μαλεβίζι

Συνάντηση εργασίας για την κοινωνική ένταξη μεταναστών στο Μαλεβίζι

Συμφωνήθηκε η στενή συνεργασία με τον Δήμο στα θέματα που άπτονται της απρόσκοπτης ένταξης των μεταναστών στην οικονομική, κοινωνική και πολιτική ζωή του τόπου κατοικίας τους

/ΡΟΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ