Επαγγελματική Συμβουλευτική

«Επαγγελματική Συμβουλευτική» για ανέργους

«Επαγγελματική Συμβουλευτική» για ανέργους

H δράση της «Επαγγελματικής Συμβουλευτικής» εστιάζει σε τεχνικές εύρεσης εργασίας και έχει ως στόχο την διευκόλυνση των ανέργων στην είσοδό τους στην αγορά εργασίας.