Επίπεδα βίας

Όσο περισσότερα φυτά έχει μια φυλακή τόσο χαμηλότερα τα επίπεδα βίας

Όσο περισσότερα φυτά έχει μια φυλακή τόσο χαμηλότερα τα επίπεδα βίας

Ποια είναι τα συμπεράσματα που προκύπτουν από βρετανική μελέτη