Εργασίες Αποκατάστασης

Συνεχίζονται  τα έργα αποκατάστασης των καταστροφών που είχαν προκληθεί από την περσινή θεομηνία

Συνεχίζονται τα έργα αποκατάστασης των καταστροφών που είχαν προκληθεί από την περσινή θεομηνία

Τα έργα περιλαμβάνουν επί το πλείστον, γεωτεχνικές παρεμβάσεις  αντιστήριξης πρανών και οδοποιίας

/ΡΟΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ