Εργασίες Ασφαλτόστρωσης

ΟΛΗ: Απαγόρευση πρόσβασης πεζών και ΙΧ λόγων εργασιών ασφαλτόστρωσης

ΟΛΗ: Απαγόρευση πρόσβασης πεζών και ΙΧ λόγων εργασιών ασφαλτόστρωσης

Στο βόρειο λιμενοβραχίονα

/ΡΟΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ